خانه ی پزشک

اخبار دنیای پزشکی و پرستاری

افزایش جمعیت معلولان در کشور                            به گفته رییس سازمان بهزیستی کشور، جمعیت جامعه معلول کشور به سه دلیل بیماری ها به ویژه دیابت، حوادث و سوانح و اختلالات ژنتیکی رو به افزایش است. انوشیروان محسنی بندپی در دومین کنگره علمی توانبخشی مبتنی بر جامعه و مراقبت در منزل  [ادامه مطلب]

حامیان